Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (Rozhodnutí)

21. 10. 2017

                                           Veřejná vyhláška

(§ 25 SŘ)

Obecní úřad Hájek

 

Číslo jednací: OUHA/66/2017 Datum: 21.10.2017

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Hájek dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

možnost převzít následující písemnost č.j. OUHA/66/2017:

rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Romana Iveta Nebel Králová, 1980

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obecním úřadu Hájek, po telef. domluvě na tel. č. 702 146 711 po dobu do 15 dnů ode dne uložení písemnosti.

 

Ing. Tereza Švojgrová, 

starostka obce Hájek

oprávněná úřední osoba

 

 

Vyvěšeno dne: 21.10.2017

Sejmuto dne: